velikost textu

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Pedagogická fakulta

zástupkyně vedoucího pro prezenční studium (Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty)
e-mail
vanda.hajkova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 270 (KSpPg)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 455
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KSpPg)
členství
Oboroví garanti (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogika (N; 7504T277; 2 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))
Oboroví garanti (Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B; 7506R028; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor))