text size

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Charles University

mebership

Faculty of Education

deputy head for full-time study (DSE)
email
vanda.hajkova@pedf.cuni.cz
phone
+420 221 900 270 (DSE)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5th floor » 455
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DSE)
mebership
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogika (N; 7504T277; 2 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))
Guarantees of Subjects (Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B; 7506R028; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Guarantees of Subjects (Učitelství na speciálních školách (M; 7506T014; 5 roků; PedF; cs; P; 1obor))