velikost textu

doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

Právnická fakulta

proděkanka pro celoživotní vzdělávání
e-mail
praskova@prf.cuni.cz
telefon
+420 221 005 310
místnost
Právnická fakulta UK » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 105
(KSP)
zaměstnání