text size

doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

Faculty of Law

vice-dean for Lifelong Education
head (KSP)
email
praskova@prf.cuni.cz
phone
+420 221 005 310
místnost
Právnická fakulta UK » 2nd floor » 105
(KSP)
occupation
Guarantors of branches (Správní právo a správní věda (D; 6801V049; 3 roky; PF; cs; P,K; 1obor))
Guarantors of branches (Administrative Law and Administrative Science (D; 6801V049; 6801V049; 3 years; PF; en; P,K; 1branch))