text size

prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.

Faculty of Arts

Přijímací řízení PhD. (ÚALK)
e-mail
martin.prochazka@ff.cuni.cz
telephone
+420 221 619 341 (ÚALK)
room
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2 » 3rd floor » 219a
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
(ÚALK)