text size

Internal Audit Division

UK » 3.LF » Děkanát » Audit

Contacts

Address: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Czech Republic
Phone: +420 267 102 328

Description

Referát interního auditu zabezpečuje činnost fakulty zejména tím, že: 1.zajišťuje nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování řídících a kontrolních mechanizmů fakulty v oblasti hospodaření a vnitřní správy, 2.kontroluje dodržování obecně závazných a vnitřních předpisů UK a 3. LF UK a interních předpisů 3.LF UK v oblasti hospodaření a vnitřní správy, 3.prověřuje zajištění ochrany majetku Univerzity Karlovy v Praze ve správě 3.LF UK. 4.je koordinátorem při vnějších kontrolách uskutečňovaných na fakultě prostřednictvím děkanátu