text size

Study and Student's Affairs Office

UK » ETF » Děkanát » Studijní

Management

head Studijního odd.: Bc. Romana Krčmářová, DiS.

Funkce a agendy

referentka studijního oddělení: Mgr. Klára Maturová