text size

Akademický senát

UK » LFPl » SO » AS

Management

president: doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.
vice-president: prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
vice-president: doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
vice-president předsedkyně studentské komory: MUDr. Lucie Züglerová

Organizational structure