text size

Akademický senát

UK » LFPl » SO » AS

Management

president: doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
vice-president: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
vice-president (studentská část): MUDr. Anna Malečková
vice-president: prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

Organizational structure