velikost textu

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » Dermatovenerologie

Kontakty

Adresa: U nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: kozni@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 962 586, +420 224 962 400
Fax: +420 224 962 401

Sídlo

U nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
zástupce přednosty: doc. MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Ing. Zdeňka Pelantová