text size

Odbor projektové podpory

UK » RUK » Odbor projektové podpory

Contacts

Email: lenka.bouskova@ruk.cuni.cz
Phone: +420 224 491 399

Registered office

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Czech Republic

Organizational structure

Description

Činnost a postavení odboru projektové podpory jsou upraveny v Organizačním řádu Rektorátu UK.

Hlavními činnostmi odboru jsou především:

 • projektová agenda v oblasti neinvestičního rozvoje financovaná z operačních programů EU, zejména:

  • monitoring jednotlivých výzev a jejich požadavků,

  • evidence projektových žádostí a realizovaných projektů,

  • koordinace a řízení tzv. celouniverzitních projektů,

  • spolupráce a partnerství s externími subjekty,

 • rozvojové programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro veřejné vysoké školy,

 • příprava koordinace a vyhodnocení Institucionálního plánu univerzity,

 • projekty financované v rámci Fondu vzdělávací politiky MŠMT,

 • informační, metodická a administrativní asistence fakultám a dalším součástem v těchto oblastech.