text size

Science and Research Administration Division

UK » 3.LF » Děkanát » Věda a výzkum

Contacts

Address: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Czech Republic
Email: veda@lf3.cuni.cz
Phone: +420 267 102 226 [i], +420 267 102 234 [i], +420 267 102 230 [i], +420 267 102 229 [i], +420 267 102 363 [i]

Management

head: Mgr. Jaromír Chlapec

Funkce a agendy

deputy coordinator for the evaluation of creative activities : Mgr. Jaromír Chlapec
coordinator for the register of activities: Mgr. Jaromír Chlapec
research officer (in charge of institutional support projects): Květuše Lánská
research officer (in charge of projects registered in CEP): Květuše Lánská
research officer (in charge of other czech research projects): Květuše Lánská
research officer (in charge of international research projects): Květuše Lánská
research officer (in charge of institutional support projects): Kateřina Sojková
research officer (in charge of SVV/GAUK projects): Kateřina Sojková

Description

   

Oddělení administrativy vědy a výzkumu zabezpečuje činnost 3. LF UK zejména tím, že:

  • komplexně zajišťuje administrativu doktorského studia, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, organizaci a zasedání vědecké rady,
  • administrativně zajišťuje projekty VaV, zejména výzkumných záměrů a center, AZV ČR, rozvojových programů MŠMT, IP UK, GA ČR, GA UK a další tuzemské grantové aktivity, rezortní, mimorezortní, programy EU v oblasti VaV, zapojení do 7. RP, HORIZONT 2020,
  • vede administrativu patentů,
  • připravuje podklady pro akreditační řízení,
  • připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje v oblasti VaV,
  • koordinuje a kontroluje formální stránku předkládání návrhů, průběžných i závěrečných zpráv projektů VaV,
  • prověřuje a zajišťuje účetní správnost vykazování rozpočtových prostředků, zajišťuje realizaci rozpočtových změn v oblasti VaV,
  • ve spolupráci s právním oddělením připravuje návrhy smluv a interních dohod se spolupracujícími organizacemi v oblasti VaV,
  • podílí se na činnosti vědecké komise 3. LF UK.