text size

Science and Research Administration Division

UK » 3.LF » Děkanát » Věda a výzkum

Contacts

Address: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Czech Republic
Email: veda@lf3.cuni.cz
Phone: +420 267 102 226 [i], +420 267 102 234 [i], +420 267 102 230 [i], +420 267 102 229 [i], +420 267 102 363 [i]

Management

head oddělení administrativy vědy a výzkumu: Mgr. Jaromír Chlapec

Funkce a agendy

deputy coordinator for the evaluation of research: Mgr. Kateřina Cenkerová
Primus programme officer: Mgr. Kateřina Cenkerová
SVV/GAUK projects officer: Mgr. Kateřina Cenkerová
UNCE programme officer: Mgr. Kateřina Cenkerová
LRI participation officer: Mgr. Kateřina Cenkerová
foreign projects officer: Mgr. Kateřina Cenkerová
Start programme officer: Mgr. Kateřina Cenkerová
development projects officer: Mgr. Kateřina Cenkerová
czech projects officer: Mgr. Kateřina Cenkerová
deputy coordinator for the evaluation of research: Mgr. Jaromír Chlapec
Primus programme officer: Mgr. Jaromír Chlapec
development projects officer: Mgr. Jaromír Chlapec
UNCE programme officer: Mgr. Jaromír Chlapec
Start programme officer: Mgr. Jaromír Chlapec
LRI participation officer: Mgr. Jaromír Chlapec
contractual research officer: Mgr. Jaromír Chlapec
czech projects officer: Mgr. Jaromír Chlapec
OP projects officer: Mgr. Jaromír Chlapec
foreign projects officer: Mgr. Jaromír Chlapec
coordinator for the register o projects: Mgr. Jaromír Chlapec
SVV/GAUK projects officer: Mgr. Jaromír Chlapec
SVV/GAUK projects officer: Kateřina Sojková
Primus programme officer: Kateřina Sojková
UNCE programme officer: Kateřina Sojková
Progres programme officer: Mgr. Kateřina Cenkerová
Progres programme officer: Kateřina Sojková
referentka pro agendu doktorského studia: Tereza Jizbová, DiS.
referentka Oddělení administrativy vědy a výzkumu: Hana Vlčková
 • Mgr. Kateřina Cenkerová - foreign projects officer, development projects officer, LRI participation officer, deputy coordinator for the evaluation of research, SVV/GAUK projects officer, Primus programme officer, UNCE programme officer, czech projects officer, Start programme officer and Progres programme officer
 • Mgr. Jaromír Chlapec - head oddělení administrativy vědy a výzkumu, czech projects officer, UNCE programme officer, contractual research officer, foreign projects officer, LRI participation officer, Start programme officer, development projects officer, deputy coordinator for the evaluation of research, Primus programme officer, SVV/GAUK projects officer, OP projects officer and coordinator for the register o projects
 • Tereza Jizbová, DiS. - referentka pro agendu doktorského studia
 • Mgr. Helena Schaumannová
 • Jana Skálová, DiS.
 • Kateřina Sojková - SVV/GAUK projects officer, UNCE programme officer, Primus programme officer and Progres programme officer
 • Hana Vlčková - referentka Oddělení administrativy vědy a výzkumu

Description

   

Oddělení administrativy vědy a výzkumu zabezpečuje činnost 3. LF UK zejména tím, že:

 • komplexně zajišťuje administrativu doktorského studia, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, organizaci a zasedání vědecké rady,
 • administrativně zajišťuje projekty VaV, zejména výzkumných záměrů a center, AZV ČR, rozvojových programů MŠMT, IP UK, GA ČR, GA UK a další tuzemské grantové aktivity, rezortní, mimorezortní, programy EU v oblasti VaV, zapojení do 7. RP, HORIZONT 2020,
 • vede administrativu patentů,
 • připravuje podklady pro akreditační řízení,
 • připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje v oblasti VaV,
 • koordinuje a kontroluje formální stránku předkládání návrhů, průběžných i závěrečných zpráv projektů VaV,
 • prověřuje a zajišťuje účetní správnost vykazování rozpočtových prostředků, zajišťuje realizaci rozpočtových změn v oblasti VaV,
 • ve spolupráci s právním oddělením připravuje návrhy smluv a interních dohod se spolupracujícími organizacemi v oblasti VaV,
 • podílí se na činnosti vědecké komise 3. LF UK.