velikost textu

Chirurgická klinika 1. LF UK a FNB

UK » 1.LF » LF1-FNB » Chirurgie

Kontakty

Adresa: Budínova 2, 180 81 Praha 8, Česká republika
Email: chirbul@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 266 082 161, +420 266 082 176, +420 266 082 430
Fax: +420 266 082 482, +420 266 082 246

Sídlo

Budínova 2, 180 81 Praha 8, Česká republika

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Pavla Zahradníková