velikost textu

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » III.interna

Kontakty

Adresa: U Nemocnice 1, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: int3@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 962 922
Fax: +420 224 919 780

Sídlo

U Nemocnice 1, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Michal Kršek, DrSc., MBA
zástupce přednosty: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretář: Ing. Michael Boháček, Dr.
sekretářka: Eva Kubáková
sekretářka: Ing. Marie Mentlíková