text size

Student Affairs Department

UK » RUK » Student Affairs Department

Contacts

Email: studijni@ruk.cuni.cz
Phone: +420 224 491 260
Fax: +420 224 811 883

Registered office

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Czech Republic

Management

head oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání : Mgr. Vendula Kubátová
head oddělení rozhodnutí: Mgr. Barbora Marusičová
head oddělení doktorského studia: Mgr. Lukáš Nachtigal
head: Mgr. Alena Vlasáková, DiS.

Organizational structure

Description

Odbor pro studium a záležitosti studentů zajišťuje agendu

na obecné úrovni

 • problematiku týkající se bakalářského, magisterského a doktorského studia a celoživotního vzdělávání

  • našich a zahraničních studentů

  • uchazečů o studium na fakultách UK

  • zpracování celkových informací a přehledů o studiu

 • metodickou, koordinační a koncepční práci

 • mimořádné akce (semináře, konference)

V záležitostech, které dle zákona o vysokých školách a statutu UK patří do kompetence vysoké školy (rektorátu)

 • rozhodování o právech a povinnostech studentů v přezkumném řízení

  • ve věcech stanovených zákonem o vysokých školách

  • ve 2. stupni správního řízení

 • rozhodování o uznání rovnocennosti dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami

Matriky a doklady
 • matrika studentů

 • matrika absolventů

 • diplomy

 • dodatky k diplomu

 • osvědčení

 • uznávání titulů

Sociální oblast
 • ubytování studentů

 • stipendia

 • ceny a odměny pro studenty a absolventy UK

 • poplatky spojené se studiem