text size

Board of Senate

UK » MFF » SO » AS » PS

Management

president: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
vice-president: Martina Novotná
vice-president: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.

Funkce a agendy

secretary: Bc. Vojtěch Švandelík