text size

Odbor strategických investičních projektů

UK » RUK » OSIP

Management

head: Ing. Jiřina Kurzová

Funkce a agendy

referentka: Mgr. Lýdie Hošková