text size

Karolinum Press

UK » Další součásti » Účelová zařízení » Nakladatelství

Contacts

Email: cupress@cuni.cz
Phone: +420 224 491 276 [i]
Fax: +420 224 212 041

Registered office

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, Czech Republic

Management

director: Mgr. Petr Valo
deputy director: Mgr. Martin Janeček

Organizational structure