velikost textu

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504R235
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaVýtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaArt Education Oriented at Education
LatinaArtes figurativae institutioni applicatae

Rady

Oborový garant Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R235; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studijní obor výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání poskytuje ucelené vysokoškolské bakalářské vzdělání v kombinaci s druhou oborovou specializací. Náplň studia výtvarné výchovy je postavena na třech základních vzájemně se prolínajících okruzích: výtvarně-umělecké výrazové předměty; umělecko-teoretické předměty změřené na historii a současnost výtvarného umění a vizuální kultury a jejich aplikace; předměty psycho- sociální.

Profil absolventa

Absolvent oboru využívá výtvarné aktivity jako prostředek rozvoje tvořivé osobnosti a současně jako specifický nástroj kultivace dítěte i dospívajícího. Těchto znalostí a dovedností umí využívat v mimoškolní zájmové činnosti, v zařízeních pro děti a mládež, ve správní sféře i v řadě výtvarně-kulturních organizací a institucí.

Charakteristika

The study program of Art Education Specialized in Education provides students with a comprehensive Bachelor’s (BA) degree education in combination with another relevant specialization. The content of the Art Education study program is based on three fundamental and intertwining areas: studio art subjects; subjects dealing with the theory of visual art focusing primarily on history and current trends of art and visual culture and their application; and subjects from the pedagogical and psycho-social field.

Profil absolventa

Graduate of field is using creative activities as means of progress creative personality and currently as specific instrument of cultivation children and adolescents. Absolvent is able to exploits this competentions in out-of-school hobbitry institutions for children and youth, in administrative sphere and in art-cultural organisations.