velikost textu

Musical Instrument Oriented at Education

Studijní obor

Kód studijního oboru 7507R046
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaHra na nástroj se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaMusical Instrument Oriented at Education
LatinaCantus instrumentorum musicorum institutioni applicatus

Rady

Oborový garant Musical Instrument Oriented at Education (B; 7507R046; 3 roky; PedF; en; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studijní obor má dvě specializace - hru na klavír a hru na smyčcové nástroje. Studijní program klade na jedné straně důraz na rozvoj komunikačních a organizačních schopností, motivuje studenty ke spolupráci. Na druhé straně umožňuje individuální odborný růst a práci na osobní profilaci. Vše je podloženo studiem hudební teorie, historie a motivačních metodických a pedagogických předmětů. Projekt studijního programu je určen těm, kteří v oboru umělecké nástrojové interpretace již dosáhli určité úrovně a svou uměleckou erudici a vztah k hudbě chtějí zúročit pedagogickou, metodickou a kulturně sociální motivací.

Profil absolventa

Absolvent najde uplatnění ve státní správě nebo soukromé sféře, může působit jako asistent v zařízeních pro zájmovou činnost pro děti, mládež i dospělé, v oblasti kultury i vzdělávání.
Absolvent je vybaven znalostmi a dovednostmi ve složce oborově předmětové a složce všeobecně vzdělávací. Výstupem ze studia není učitelská kvalifikace.

Charakteristika

The study branch has two specializations – the piano playing and the string instruments playing. The study program is oriented at first at progress of communication and organization abilities and motivates students for cooperation. At second it enables individual professional growing as well as individual character. Everything is founded on music theory, music history studies and motivate methodic and pedagogical subjects. The project of this study program is defined for persons who have already achieved high level in branch of perform instrument interpretation and who want to use their relationship to music in professional future.

Profil absolventa

Graduates would find possibilities to work in different government and private institutions, work as assistants in institutions for spare-time activities of children, young people and adults. They possess knowledge and skills in both components: special and general educational. The curriculums outcome is not qualification for teaching.