velikost textu

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7506R028
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSpeciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaSpecial Education Oriented at Education
LatinaPaedagogia specialis institutioni applicata

Rady

Oborový garant Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B; 7506R028; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz
odkaz
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Inkluzivní a speciální pedagogika jsou zaměřeny na problematiku výchovy a vzdělávání osob s různými druhy zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění dle současných trendů vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Obor je zaměřen na podporu a rozvoj kompetencí, komunikačních strategií a aktivaci těchto osob při jejich vzdělávání na základních a středních školách.

Profil absolventa

Absolvent je v oboru speciální pedagogika připraven pro práci projektového manažera, asistenta pedagoga ve školských zařízeních. Působí ve školských zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy, v zařízeních pro léčbu závislostí, v orgánech územních resp. obecních samospráv, v nestátních neziskových organizacích.

Charakteristika

Inclusive and special education are focused on education of persons with different kinds of health disabilities, health disadvantages and social disadvantages in accordance with actual trends in education of persons with special needs. Specialization is targeted at activation of those persons during their education at primary and secondary schools and support of their skills and competences development.

Profil absolventa

The graduate is in special education prepared to pursue a profession of project manager and teacher assistant at schools and other educational institution. Other possible worksites are institutions for addictions treatment, institutions for children and young people with risk behaviours, nongovernmental organisations.