velikost textu

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Studijní obor

Kód studijního oboru 7507R056
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaUčitelství praktického vyučování a odborného výcviku
AngličtinaTeacher Training in Vocational Education and Training
LatinaArtes paedagogicae educationi practicae praecipiendae et professionis exercitiis moderandis applicatae

Rady

Oborový garant Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B; 7507R056; 3 roky; PedF; cs; K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Obor je koncipován jako profesně zaměřené učitelské studium kvalifikující absolventy pro výkon činnosti učitele praktického vyučování a/nebo odborného výcviku. Jádrem oboru jsou pedagogické a psychologické předměty, doplněné předměty z oblasti aplikované biologie, environmentalistiky a zdravého životního stylu. Cílem oboru je připravit absolventa na práci učitele zejména ve složce pedagogicko-psychologické, kultivovat jeho komunikační a sociální kompetence a motivovat pro celoživotní vzdělávání v oboru. Zvláštní pozornost je věnována moderním didaktickým a informačním technologiím a jejich využití ve výuce. Důraz je ve všech předmětech položen na úzké propojení výuky s pedagogickou praxí a na profesní etiku učitele, coby reflektivního praktika.

Profil absolventa

Obor je koncipován jako profesně zaměřené učitelské studium kvalifikující absolventy pro výkon činnosti učitele praktického vyučování a odborného výcviku. Jádrem oboru jsou pedagogické a psychologické předměty, doplněné předměty z oblasti aplikované biologie, environmentalistiky a zdravého životního stylu. Cílem oboru je připravit absolventa na práci učitele zejména ve složce pedagogicko-psychologické, kultivovat jeho komunikační a sociální kompetence a motivovat pro celoživotní vzdělávání v oboru. Zvláštní pozornost je věnována moderním didaktickým a informačním technologiím a jejich využití ve výuce. Důraz je ve všech předmětech položen na úzké propojení výuky s pedagogickou praxí a na profesní etiku učitele, coby reflektivního praktika.

Charakteristika

Field of study is designed as a profession-oriented teacher training that qualifies graduates for the job of practical training teacher and vocational training. The core of study are educational and psychological subjects, complemented by courses in applied biology, environmental sciences and healthy lifestyle. Aim of the study is to prepare graduates to work as teachers especially in the pedagogical-psychological field and to cultivate their communication and social skills as well as to motivate them for lifelong learning in the field. Particular attention is paid to modern didactic and information technologies and their use in teaching. All courses emphasise close links between lecturing and teaching practice as well as on professional ethics of teachers as reflective practitioners.

Profil absolventa

Field of study is designed as a profession-oriented teacher training that qualifies graduates for the job of practical training teacher and vocational training. The core of study are educational and psychological subjects, complemented by courses in applied biology, environmental sciences and healthy lifestyle. Aim of the study is to prepare graduates to work as teachers especially in the pedagogical-psychological field and to cultivate their communication and social skills as well as to motivate them for lifelong learning in the field. Particular attention is paid to modern didactic and information technologies and their use in teaching. All courses emphasise close links between lecturing and teaching practice as well as on professional ethics of teachers as reflective practitioners.