velikost textu

Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7507R038
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaDějepis se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaHistory Oriented at Education
LatinaHistoria institutioni applicata

Rady

Oborový garant Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R038; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studijní obor Dějepis se zaměřením na vzdělávání je bakalářským studiem poskytujícím odborné vzdělání v historii. Spolu s navazujícím magisterským oborem Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ dějepis představuje bakalářskou část přípravy učitelů dějepisu pro základní a střední školy. Jako samostatný obor je určen lektorům muzeí a galerií a paměťových institucí a dále pak široké škále pracovníků veřejné správy a památkové péče, kteří potřebují pro svůj výkon odborné historické znalosti.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru "Dějepis se zaměřením na vzdělávání" má komplexní odborné vědomosti v oboru historie. Jeho prioritou je navazující magisterské studium učitelství dějepisu. Jako bakalář se může uplatnit v oblastech: státní a veřejná správa, památková, muzea, galerie a paměťové instituce.

Charakteristika

The study course "History with specialization in education" is a B. A. course offering specialized education in history. Together with its contiguous M. A. course "Teaching the general-education subjects for basic- and high schools - History", it represents the B. A. segment of preparation of history teachers for basic- and high schools. As a specialized study course, it is aimed at museum-, gallery-, and memory-institution lecturers, as well as at a wide range of public-administration agents and antiquities´ service officers who need specialized knowledge of history in their professions.

Profil absolventa

A graduate of the study course "History with specialization in education" possesses complex specialized knowledge of the discipline of history. His priority is the contiguous M. A. study of teaching history. In his Bachelor of Arts capacity, he will find employment in state- and public administration, antiquities´ service, in museums, galleries and in memory institutions.