velikost textu

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504R233
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaHudební výchova se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaMusic Oriented at Education
LatinaInstitutio musica applicata

Rady

Oborový garant Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R233; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Cílem studijního oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání je vychovat jedince komplexně připraveného v oblasti hudební teorie a praxe, a to v rozsahu daném možnostmi a potřebami oboru samotného.

Profil absolventa

Absolvent je schopen poznávat, analyzovat, pěvecky a instrumentálně interpretovat hudbu. Může nalézt uplatnění také ve státní správě nebo soukromé sféře, dále jako asistent v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, v oblasti kultury a vzdělávání. Absolvent bakalářského studia není kvalifikován jako učitel.

Charakteristika

The aim of the branch Music Education is the education of completely prepared expert in music theory and praxis in accordance with the possibilities and needs of the field of study.

Profil absolventa

Graduates are able to understand, analyze, evaluate, vocally and instrumentally perform music. Graduates would find possibilities to work in different government and private institutions, work as assistants in institutions for spare-time activities of children and young people. Graduates of bachelor course are not qualified as teachers.