velikost textu

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504R236
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaZáklady společenských věd se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaSocial Sciences Oriented at Education
LatinaDisciplinarum socialium principia institutioni applicata

Rady

Oborový garant Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R236; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studium bakalářského studijního oboru základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání je koncipováno primárně jako studium, jehož absolventi budou pokračovat v navazujícím magisterském učitelském studiu základů společenských věd. Cílem je zajistit široké všeobecné vzdělání v oblasti společenských věd a kultivovat schopnost praktické aplikace při výkonu povolání.

Profil absolventa

Absolvent získá všeobecné vzdělání v oblasti společenských věd, je adaptabilní na měnící se pracovní podmínky a je schopen samostatně získávat praktické profesní dovednosti. Může vykonávat kvalifikované profese v institucích orientovaných na sociální práce a institucích zabývajících se pracovně právním a sociálně právním poradenstvím.

Charakteristika

Introduction to Social Sciences with Focus on Education bachelor study branch is primarily meant to prepare students for following masters pedagogy study branch in Introduction to Social Sciences. The aim is to ensure extensive general education in the field of social sciences and nurture the ability to apply theoretical knowledge in practice.

Profil absolventa

A student who has completed the undergraduate programme will have acquired general knowledge in social sciences. The graduate is able to adapt to changing working conditions and to independently acquire professional skills. S/he is qualified to work in social services and in institutions dealing with labour law and social security counselling.