text size

Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music

Study branch

Study branch code 7504T219
Type of study programme master’s
Form of study full-time
Standard length of study 2 years
Title master
Rigorosum procedure doctor of philosophy
Variant of study two-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova
EnglishTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music
LatinArtes paedagogicae ad disciplinas humanitatis et naturae in scholis litterariis atque mediis praecipiendas applicatae institutio musica

Boards

of Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music (N; 7504T219; 7504T219; 2 years; PedF; en; P; 2branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Education accredited not taught link
link
link
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Magisterské studium oboru Učitelství Všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – hudební výchova navazuje na studijní obor Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice. Je určeno k získání plné kvalifikace k pedagogické, didakticko-umělecké, organizační a sociální práci v oboru.

Learning outcomes

Absolvent magisterského studia oboru Hudební výchova je vybaven rozsáhlými vědomostmi a hudebně pedagogickými dovednostmi, jež je schopen uplatnit v praxi ve smyslu současných inovativních trendů. Absolvent je plně kvalifikován pro pedagogickou práci ve školských zařízeních typů: základní škola, základní umělecká škola, střední školy (gymnázium, střední pedagogická škola, pedagogické lyceum). Může nalézt uplatnění ve státní správě nebo v soukromé sféře, v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, či v oblasti kultury, vzdělávání a zájmové činnosti dospělých.

Study profile

Learning outcomes

The completion of MA degreee in Music Education insures extensive musical knowledge and music educational skills. Graduates are able to apply it in the means of current innovative trends. They are fully qualified to teach music courses at all levels from elementary to high schools (in the latter category, this includes specialized education schools and lyceums) and music ground and high schools as well. Career opportunities include work in the state or the private sphere, children and youth spare-time musical programmes, but there are other options, too: graduates can lead various artistic and children or adult educational activities.