velikost textu

Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504T219
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova
AngličtinaTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music
LatinaArtes paedagogicae ad disciplinas humanitatis et naturae in scholis litterariis atque mediis praecipiendas applicatae institutio musica

Rady

Oborový garant Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music (N; 7504T219; 2 roky; PedF; en; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován nevyučován odkaz
odkaz
odkaz
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Magisterské studium oboru Učitelství Všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – hudební výchova navazuje na studijní obor Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice. Je určeno k získání plné kvalifikace k pedagogické, didakticko-umělecké, organizační a sociální práci v oboru.

Profil absolventa

Absolvent magisterského studia oboru Hudební výchova je vybaven rozsáhlými vědomostmi a hudebně pedagogickými dovednostmi, jež je schopen uplatnit v praxi ve smyslu současných inovativních trendů. Absolvent je plně kvalifikován pro pedagogickou práci ve školských zařízeních typů: základní škola, základní umělecká škola, střední školy (gymnázium, střední pedagogická škola, pedagogické lyceum). Může nalézt uplatnění ve státní správě nebo v soukromé sféře, v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, či v oblasti kultury, vzdělávání a zájmové činnosti dospělých.

Charakteristika

Profil absolventa

The completion of MA degreee in Music Education insures extensive musical knowledge and music educational skills. Graduates are able to apply it in the means of current innovative trends. They are fully qualified to teach music courses at all levels from elementary to high schools (in the latter category, this includes specialized education schools and lyceums) and music ground and high schools as well. Career opportunities include work in the state or the private sphere, children and youth spare-time musical programmes, but there are other options, too: graduates can lead various artistic and children or adult educational activities.