velikost textu

Filozofie

Studijní obor

Kód studijního oboru 6101V004
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFilozofie
AngličtinaPhilosophy
LatinaPhilosophia

Rady

Oborová rada Filozofie (D; 6101V004; 3 roky; PedF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován na dostudování vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Filozofický ústav akreditován na dostudování Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru je připraven na tvůrčí badatelskou činnost v oblasti filosofie, s užším zaměřením na filosofii výchovy. Ovládá ontologické, gnozeologické a etické předpoklady filosofického myšlení na poli výchovy a vzdělávání, a to jak z hlediska diachronního, tak synchronního. Studiem získal předpoklady porozumět habituálnímu charakteru výchovy a vzdělávání z hlediska filosofického, a může tak přispět k rozvoji evropského a planetárního myšlení v rámci vzdělanostní společnosti. Absolvent je připraven pro edukačně vědeckou činnost na vysoké škole, v relevantních výzkumných ústavech, ale také pro činnost politickou z obecně prospěšného hlediska.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate of doctoral programme is capable of research activity in the area of philosophy, particularly the philosophy of education. He is acquainted with ontological, gnoseological and ethical assumptions of philosophical thinking from both diachronic and synchronic aspect. He understands the habitual nature of education from a philosophical viewpoint and can contribute to the development of European and planetary thinking. The graduate is prepared for educational and scientific work at university or a research institute as well as for generally beneficial political activity.