velikost textu

Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7507R045
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaBiology, Geology and Environmental Studies Oriented at Education
LatinaBiologia, geologia, oecologia institutioni applicata

Rady

Oborový garant Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R045; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: kombinovaná
Forma studia: kombinovaná
Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studium je koncipováno tak, aby jeho absolvent měl rozsáhlé vědomosti a dovednosti v oborech biologie, geologie a environmentální výchova, dobře se orientoval v základech práce s biologickým a geologickým materiálem, uměl zorganizovat odborné exkurze, dovedl pracovat se základní laboratorní technikou a orientoval se přiměřeným způsobem v odborné a populárně vědecké literatuře.

Profil absolventa

Absolvent najde uplatnění na trhu práce zejména ve školství, ve státní správě, v domech dětí a mládeže, v ekologických centrech, v přírodovědných stanicích, na ochraně přírody, příp. v muzeích a dalších místech, kde jde o bezprostřední styk s lidmi spojený s odbornou přípravou poskytovanou tímto studiem.

Charakteristika

Graduate of our study program will have deep and up-to-date knowledge in biology, geology and environmental education, he/she will be familiar with working with biological and geological materials, he/she will know how to organize scientific excursions, meetings and expeditions, he/she will know how to work with basic laboratory machines, techniques and devices, and he/she will have basic orientation in scientific and popular-science literature.

Profil absolventa

The graduate could be employed especially in education, in civil service, nature, environmental and nature protection oriented NGOs, environmental stations, children and youths oriented clubs and all other positions where communication, educational and scientific skills are needed.