velikost textu

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7507R031
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaVýchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaHealth Education
LatinaDisciplina sanitatis servandae institutioni applicata

Rady

Oborový garant Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R031; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: kombinovaná
Forma studia: kombinovaná
Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Obor Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání připravuje odborníky mající dokonalou orientaci v problematice lidského zdraví ve všech jeho bio-psycho-eko- sociálních či spirituálních dimenzích, s možností výchovného působení na děti, dospívající i dospělé v různých institucích, poradenských službách, střediscích volného času. Studium umožňuje uplatnit dosažené vzdělání v pozici odborných pracovníků i mimo rezort školství. Absolvování tohoto programu je základním stupněm pro možnost studia v magisterském navazujícím oboru učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – výchova ke zdraví.

Profil absolventa

Program připravuje odborníky v problematice lidského zdraví v jeho bio-psycho-sociálních a etických rovinách, schopné výchovně působit na děti, dospívající i dospělé v různých institucích, poradenských službách či střediscích volného času. Studium umožňuje uplatnit dosažené vzdělání při koncipování a realizaci programů podpory zdraví ve školách i v pozici odborných pracovníků mimo rezort školství. Absolvování programu je základním stupněm pro možnost studia v magisterském navazujícím oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví.

Charakteristika

The study programme Health Education prepares experts in the area of human health, covering all its bio-psycho-eco-social and spiritual dimensions, ready to conduct educational activities with children, adolescents, and adults in various institutions, counselling services, or leisure centres. The study programme also allows the graduates to work outside the educational system. Successful graduates can attend the follow-up M.A. study programme Teacher Training for Secondary Schools – Health Education.

Profil absolventa

The program prepares specialists in the field of human health, in its bio-psycho-social and ethic levels. The graduates are able to educate children, adolescents and adults working in different institutions, consulting services or leisure centers. The study program enables graduates to apply their knowledge in preparation and realization of health promotion programs at schools as well as at specialist positions beyond sphere of education.

Graduation from the program is a primary step to continue studies in Master study program: Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary School – Health Education.