velikost textu

Fyzika

Studijní program

Kód studijního programu N1701
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFyzika
AngličtinaPhysics
LatinaPhysica

Rady

Garant studijního programu Fyzika (N; N1701; 2 roky; MFF; cs; P,K)Rada garantů Fyzika (N; N1701; 2 roky; MFF; cs; P,K)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován vyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
1701T038 Astronomie a astrofyzika 2 roky prezenční jednooborový
1702T007 Biofyzika a chemická fyzika 2 roky prezenční jednooborový
1701T041 Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů 2 roky prezenční jednooborový
1701T042 Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí 2 roky prezenční jednooborový
1701T017 Geofyzika 2 roky prezenční jednooborový
1701T019 Jaderná a subjaderná fyzika 2 roky prezenční jednooborový
1701T057 Matematické a počítačové modelování ve fyzice 2 roky prezenční jednooborový
1701T024 Meteorologie a klimatologie 2 roky prezenční jednooborový
1701T029 Optika a optoelektronika 2 roky prezenční jednooborový
1701T034 Teoretická fyzika 2 roky prezenční jednooborový