velikost textu

Fyzika

Studijní program

Kód studijního programu P1701
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován nevyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Český hydrometeorologický ústav akreditován na dostudování Detail
Astronomický ústav akreditován na dostudování Detail
Fyzikální ústav akreditován Detail
Fyziologický ústav akreditován na dostudování Detail
Geofyzikální ústav akreditován na dostudování Detail
Matematický ústav akreditován na dostudování Detail
Mikrobiologický ústav akreditován na dostudování Detail
Ústav fotoniky a elektroniky akreditován Detail
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského akreditován Detail
Ústav fyziky atmosféry akreditován na dostudování Detail
Ústav fyziky plazmatu akreditován na dostudování Detail
Ústav jaderné fyziky akreditován na dostudování Detail
Ústav makromolekulární chemie akreditován na dostudování Detail
Ústav organické chemie a biochemie akreditován na dostudování Detail
Ústav struktury a mechaniky hornin akreditován na dostudování Detail
Ústav termomechaniky akreditován na dostudování Detail

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
1702V019 Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika 4 roky prezenční, kombinovaná jednooborový