velikost textu

Discrete Models and Algorithms

Studijní obor

Kód studijního oboru 1801V014
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaDiskrétní modely a algoritmy
AngličtinaDiscrete Models and Algorithms
LatinaExemplaria discreta atque algorithmorum theoria

Rady

Oborový garant Discrete Models and Algorithms (D; 1801V014; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Discrete Models and Algorithms (D; 1801V014; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Matematický ústav akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Cílem studia je získání znalostí a zkušeností z odborné a vědecké práce v širokém spektru diskrétní matematiky a teoretické informatiky: algebraických, geometrických, pravděpodobnostních a strukturálních metod v návaznosti na současné trendy jak teorie, tak i aplikací ve fyzice, biologii a dalších vědách. Absolvent oboru je schopen vědecké a odborné práce a řízení výzkumu v těchto oblastech.

Charakteristika

Profil absolventa

The aim of study is to obtain knowledge and experience in scientific and reseach work in a wide range of topic in discrete mathematics and theoretical computer science: algebraic, geometric, probabilistic, and structural methods according to the current trends in both theory and applications in physics, biology, etc. The graduate of this program is able to perform research and other qualified tasks, and also to supervise research in these areas.