velikost textu

Subjaderná fyzika

Studijní obor

Kód studijního oboru 1701V033
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSubjaderná fyzika
AngličtinaSubnuclear Physics
LatinaPhysica subnuclearis

Rady

Oborový garant Subjaderná fyzika (D; 1701V033; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Subjaderná fyzika (D; 1701V033; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Fyzikální ústav akreditován Detail
Ústav jaderné fyziky akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent oboru má hluboké vzdělání v moderní subjaderné fyzice a je kvalifikovaným odborníkem v experimentální nebo teoretické větvi tohoto oboru. Nachází uplatnění především v základním výzkumu v akademických institucích. Absolventi mají zkušenosti z práce ve velkých mezinárodních vědeckých týmech nebo jsou připraveni se do nich začlenit. Dosavadní zkušenost ukazuje, že typický absolvent daného oboru má značnou míru profesní adaptability zvláště díky získaným zkušenostem s týmovou prací a zkušenostem s využitím výpočetní techniky a moderních technologií.

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate has deep knowledge of modern subnuclear physics and is a qualified specialist in the experimental or theoretical branch of this field. He can find a job especially in the basic research in academic institutions. Graduates have work experience from large international research teams or they are prepared to take part in
international projects. The present experience shows that a typical graduate of the field
has high level of the profession adaptability due to his experience with team work and
his practice with the use of computer technique and modern technologies.