velikost textu

Mathematical Linguistics

Studijní obor

Kód studijního oboru 1103V012
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaMatematická lingvistika
AngličtinaMathematical Linguistics
LatinaLinguarum studia mathematice tractata

Rady

Oborový garant Mathematical Linguistics (D; 1103V012; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Mathematical Linguistics (D; 1103V012; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Matematický ústav akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi z počítačové, formální a klasické lingvistiky. Zvládá metody používané při automatickém zpracování jazyka a dovede je samostatně používat. Cílem studia je i dosažení specifických znalostí, které spočívají v zaměření na oblast jazyka, typ užívaných metod a systémy automatického zpracování jazyka. Absolventi mohou uplatnit výsledky svého studia v průmyslových firmách z oblasti informačních technologií v ČR i v zahraničí, a to zejména těch, které se zabývají zpracováním psaného a mluveného jazyka; uplatnění se týká výzkumu, vývoje, zavádění, údržby a obsluhy takových systémů. S absolventy SO se počítá i pro základní výzkum a pedagogickou činnost.

Charakteristika

Profil absolventa

Postgraduate students are provided with theoretical knowledge from computational, formal and general linguistics. He/she is ready to use current methods applied in natural language processing and has abilities for their further original development. The postgraduate students are trained in specific knowledge based on a particular domain of language, on the methods and systems used there. The postgraduates will find their employment in corporations and firms applying natural language processing in Czech Republic as well as abroad. They are supposed to participate both at basic and applied research connected with the development of language technologies, in the managment and services for such systems, as well as at teaching activities.