velikost textu

Theoretical Computer Science

Studijní obor

Kód studijního oboru 1801V010
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaTeoretická informatika
AngličtinaTheoretical Computer Science
LatinaStudia informatica theoretica

Rady

Oborový garant Theoretical Computer Science (D; 1801V010; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Theoretical Computer Science (D; 1801V010; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Matematický ústav akreditován Detail
Ústav informatiky akreditován Detail
Ústav teorie informace a automatizace akreditován Detail
Ústav termomechaniky akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent má odborné znalosti v klíčových oblastech teoretické informatiky. Tyto znalosti dokáže použít a rozvíjet samostatnou i týmovou
prací, použít je v praxi a v důležitých oborech IT a své znalosti umí předávat.
Disponuje znalostmi a dovednostmi pro systematické získávání, kritické zpracování a aplikaci poznatků při řešení nových a složitých problémů (teoretických i aplikovaných) a při vývoji software. Je schopen sledovat vývoj svého oboru.
Najde uplatnění ve výzkumných institucích a na VŠ v ČR i v zahraničí a ve firmách z oblasti IT na výzkumných, vývojových, expertních a řídících pozicích.

Charakteristika

Profil absolventa

A PhD. graduate in the field of Theoretical Informatics has knowledge in all important areas of theoretical computer science. He/she can use it competently in both individual and team work in important branches of IT. She is capable of communicating his/her expert knowledge to other members of the team.
He/she has the knowledge and skills for a systematic gathering, critical processing, and application of ideas and information which are necessary for solving new complex problems (both theoretical and applied) and for software development. He/she is capable to keep up with the development of his/her field.
He/she finds jobs in Research&Development institutions and on universities worldwide, and in IT companies in research, development, expert and manager positions.