velikost textu

Praktická geobiologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 1201R015
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPraktická geobiologie
AngličtinaApplied Geobiology
LatinaGeobiologia usui applicata

Rady

Oborový garant Praktická geobiologie (B; 1201R015; 3 roky; PřF; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent se přehledně orientuje ve vybraných geologických a biologických vědách zaměřených na vývoj přírody, evoluci interakcí živé a neživé přírody, vývoj ekosystémů v geologické minulosti a změn biodiverzity. Nabídka volitelných praktických předmětů umožňuje absolventům uplatnění v oblastech zpracování přírodovědného materiálu a popularizace přírodovědných informací, při koordinaci styku s veřejností a lektorské práci v státní správě, místní samosprávě, nevládních organizacích, muzeích, na správě velkoplošných chráněných území, atd., v soukromém sektoru v oblasti ekoturistiky a u firem řešících specializovanou environmentální problematiku. Absolvent může také pokračovat v magisterském studiu, zvláště věd o živé a neživé přírodě.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduates acquire basic knowledge and practical skills in those aspects of Earth and life sciences which are focused on evolution of ecosystems in the Earth history and the mutual interactions of the geosphere and the biosphere. The bachelor grade enables work in institutions dealing with collections and organization of scientific data and material, and in popularization of sciences and public relations (museums, public administration, educational institutions, editorial houses or media, non-governmental organizations), in private sectors in companies specialized in environmental problems and ecotourism. The bachelor grade also enables to continue in study (magister stage) mainly of the Earth and life sciences.