velikost textu

Vzdělávání v chemii

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1414
Kód studijního oboru 1407V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaVzdělávání v chemii
AngličtinaEducation in chemistry
LatinaChemia institutioni applicata

Rady

Garant studijního programu Vzdělávání v chemii (D; 1407V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Vzdělávání v chemii (D; 1407V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován na dostudování vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Doktorské studium poskytuje integrované vzdělání, které jeho absolventům umožňuje na základě vysoké erudovanosti provádět koncepční a výzkumnou činnost v oblasti chemického vzdělávání. Absolventi studia budou připraveni k samostatné vědecké, pedagogické a řídící práci v tomto oboru. Uplatnění absolventů bude možné na didaktických pracovištích vysokých škol připravujících učitele chemie, ve výzkumných ústavech MŠMT, zabývajících se problematikou chemického vzdělávání, na pracovištích, která se zabývají dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a v národních i mezinárodních institucích a organizacích zaměřených na celostátní a mezinárodní výzkum v oblasti chemického nebo přírodovědného vzdělávání.

Charakteristika

Profil absolventa

The doctoral study provides integrated education, that through their high level of erudition allows graduates to perform conceptual and research activities in chemistry education. Doctoral study graduates will be prepared for independent scientific, pedagogical and supervising work in this area. The graduates will be also able to work at university-level didactic workplaces that prepare chemistry teachers, at research institutes of the Ministry of Education, Youth and Sports involved in the problematics of chemistry education, at workplaces involved in continuing teacher education, and at both national and international institutions and organizations focusing on national and international research in the areas of chemistry and science education.