velikost textu

Antropologie a genetika člověka

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1525
Kód studijního oboru 1512V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAntropologie a genetika člověka
AngličtinaAnthropology and Human Genetics
LatinaHominis anthropologia et doctrina genetica

Rady

Garant studijního programu Antropologie a genetika člověka (D; 1512V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Antropologie a genetika člověka (D; 1512V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Archeologický ústav, Praha neakreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolventi doktorského programu Antropologie a genetika člověka jsou vzdělaní v oborech biologické antropologie zaměřené na lidskou variabilitu a adaptabilitu v čase a prostoru. Klíčové obory profilu absolventa jsou evoluce a ekologie člověka, auxologie, lidská anatomie, molekulární antropologie a to v oblasti retrospektivních analýz a biomedicínských výzkumů. Absolventi dosahují praktických znalostí v oblasti morfologického výzkumu nebo molekulárních metod včetně sofistikovaných 3D počítačových analýz. Jsou schopni rozvíjet své znalosti v oborech klinické, funkční, ergonomické, forenzní a kosterní antropologie, archeologie a ve forenzní a lékařské genetice a biomedicínských technologiích.

Charakteristika

Profil absolventa

A Ph.D. graduate in Anthropology and Human Genetics is educated in both the theoretical and practical aspects of biological anthropology and human biology related to the biological roots of human beings, and human variability and adaptability in both time and place. The key disciplines in the graduate curricula are human evolution and ecology, auxology, human anatomy, and also molecular anthropology concentrated on both the human past as well as clinical and biomedical research. Ph.D. graduates are prepared to apply practical knowledge in morphological research but also in methods of molecular anthropology and sophisticated 3D computer-assisted analyses, primarily in fields such as clinical, functional, ergonomic, forensic anthropology, human osteology, archaeology, forensic sciences, human genetics and biomedical technologies.