velikost textu

Anorganická chemie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1401
Kód studijního oboru 1401V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAnorganická chemie
AngličtinaInorganic chemistry
LatinaChemia anorganica

Rady

Garant studijního programu Anorganická chemie (D; 1401V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Anorganická chemie (D; 1401V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Ústav anorganické chemie akreditován Detail
Ústav chemických procesů akreditován Detail
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia programu anorganická chemie získá podle svého zaměření hluboké vědomosti oblastech chemie pevné fáze, chemie materiálů, koordinační a bioanorganické chemie. Nedílnou součástí specializace je jeho orientace metodická a to na rentgenografii, NMR a molekulovou spektroskopii, na elektrochemické metody a elektronovou spektroskopii. Během experimentální práce si osvojí znalosti v oblasti chemické syntézy a získá potřebnou zručnost. Na základě uvedeného vzdělání je absolvent připraven řešit vědecké problémy v oblasti základního i aplikovaného výzkumu v uvedeném oboru a v oborech příbuzných a oblast svého zaměření tvůrčím způsobem rozvíjet.

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate of the PhD program in inorganic chemistry obtains detailed knowledge in the fields of solid-state chemistry, chemistry of materials, coordination chemistry, and bioinorganic chemistry, in accordance with his/her scientific focus. An integral part of this specialization is the orientation on current methods, such as X-ray diffraction, NMR, molecular spectroscopy, electrochemical methods and UV-VIS spectroscopy. During experimental work, the student gains experience in the field of chemical synthesis and obtains needed know-how. On the basis of the curriculum offered, a graduate is able to solve scientific problems of both pure and applied inorganic chemistry, as well as related areas arising from the creative development of his/her research.