velikost textu

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1415
Kód studijního oboru 1407V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaModelování chemických vlastností nano- a biostruktur
AngličtinaModeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures
LatinaDisciplina naturas nanostructurarum atque biostructurarum chemicas formandi

Rady

Garant studijního programu Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur (D; 1407V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur (D; 1407V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Ústav organické chemie a biochemie akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Obor představuje interdisciplinární studium spojující fyzikální chemii, biochemii a materiálovou vědu s metodami molekulového modelování. Absolventi doktorského studijního programu jsou schopni formulovat a řešit problémy pomocí metod výpočetní chemie, včetně sepsání výzkumné zprávy a zejména publikací výsledků v odborném periodiku. Absolvent má praktické zkušenosti s prezentací vlastních výsledků na mezinárodních vědeckých konferencích, s podáváním přihlášek a řešením grantových projektů. Absolventi najdou uplatnění v materiálovém inženýrství, farmaceutickém výzkumu, molekulární biologii, biotechnologii a katalýze. Absolventi mohou najít uplatnění jak v aplikovaném výzkumu v soukromém sektoru, tak v akademické oblasti.

Charakteristika

Profil absolventa

This Ph.D. program is an interdisciplinary study combining physical chemistry, biochemistry, and material science with the modern tools of molecular modelling. Graduates are able to solve problems in the structural and dynamical aspects of complex systems using state-of-the-art tools of computational chemistry; they are also capable of writing reports and papers in scientific journals. Graduates have presented their results at international conferences, and have experience with the preparation of grant proposals. They will be useful in various areas of science, including: materials engineering, pharmaceutical research, molecular biology, biotechnology and/or catalysis. Graduates will find positions in applied research both in the private sector and in academia.