velikost textu

Ekologie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1514
Kód studijního oboru 1501V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Botanický ústav akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Doktorský program Ekologie poskytuje nadstavbové studium především absolventům biologických a příbuzných oborů. Jeho tematické vymezení, metodický rozvrh a postup řešení zpravidla vychází z aktuál¬ně řešených vědeckých projektů, zajištěných grantovými prostředky. Jeho základem jsou vždy předem jasně formulované vědecké hypotézy. Absolvent studia se stává odborníkem v příslušné ekologické disciplině, schopným samostatné výzkumné činnosti, s širokým spektrem uplatnění ve výzkumných týmech odpovídajícího zaměření.

Charakteristika

Profil absolventa

The Ph.D. programme in Ecology is aimed at students with a background in biological or related fields such as the agricultural and environmental sciences. The study is based on current methods and processes used in actual grant projects, and focuses on the most recent issues in ecology. A graduate of this programme will have mastered topical methods of the field, be able to publish her/his work in quality international journals, and to teach in university courses.