text size

Anthropology

Study programme without branches

Study programme code P1512
Study branch code 1512V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechAntropologie
EnglishAnthropology
LatinAnthropologia

Boards

of Anthropology (D; 1512V000; 1512V000; 3 years; PřF,FHS; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Science accredited to complete the studies of current students not taught Has not been opened to admissions Detail
Faculty of Humanities accredited to complete the studies of current students not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

a) Výstupní znalosti:
znalost metod i praxe vědecké práce v obecně antropologických oborech, tj. filosofické, kulturní, sociální, historické a behaviorální antropologii, s těžištěm v oblasti vlastní specializace (dle tématu disertační práce), znalost relevantní literatury v celé potřebné šíři, plynná znalost anglického, popř. dalšího světového jazyka umožňující hladkou komunikaci s mezinárodní vědeckou komunitou, popř. i znalosti dalších speciálních jazyků pro práci v terénu.
b) Výstupní dovednosti:
„umění“ antropologické práce v terénu za všech podmínek, které mohou nastat, dodržování její etiky, schopnost precizně formulovat výstupní poznatky vědecké práce a zdárně je i v konkurenci umisťovat v prestižních časopisech, schopnost výsledky své práce přístupně, ale odpovědně zjednodušovat pro účely popularizační a seriózní vystoupení v médiích, schopnost zvládat samostatné i kolektivní úspěšné podávání grantových aplikací a reprezentovat současné i budoucí pracoviště.
c) Charakter profesí a institucí, kde absolvent může získat uplatnění:
Jedná se zejména o výuku na univerzitách a jiných typech vysokých škol, výzkum v rámci vědeckých ústavů, nadací, nevládních organizací či jednotlivých vládních resortů (zejména v oblasti práce a sociálních věcí, zdravotnictví, vnitra, zahraničí), a dále v médiích v souvislosti s popularizací poznatků antropologie a vědy obecně.

Study profile

Learning outcomes

A Ph.D. graduate in Anthropology is educated in both the theoretical and practical aspects of biological, social and cultural anthropology related to the biological and social roots of human beings, and human variability and adaptability in both time and place. The key disciplines in the graduate curricula are human evolution and ecology, auxology, human anatomy, and also molecular anthropology concentrated on the human past as well as clinical and biomedical research. Ph.D. graduates are prepared to apply practical knowledge in morphological research, but also in methods of molecular anthropology and sophisticated 3D computer-assisted analyses, primarily in fields such as clinical, functional, ergonomic, forensic anthropology, human osteology, archaeology, forensic sciences, human genetics and biomedical technologies.