velikost textu

Anthropology

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1512
Kód studijního oboru 1512V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAntropologie
AngličtinaAnthropology
LatinaAnthropologia

Rady

Garant studijního programu Anthropology (D; 1512V000; 3 roky; PřF,FHS; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail
Fakulta humanitních studií akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

a) Výstupní znalosti:
znalost metod i praxe vědecké práce v obecně antropologických oborech, tj. filosofické, kulturní, sociální, historické a behaviorální antropologii, s těžištěm v oblasti vlastní specializace (dle tématu disertační práce), znalost relevantní literatury v celé potřebné šíři, plynná znalost anglického, popř. dalšího světového jazyka umožňující hladkou komunikaci s mezinárodní vědeckou komunitou, popř. i znalosti dalších speciálních jazyků pro práci v terénu.
b) Výstupní dovednosti:
„umění“ antropologické práce v terénu za všech podmínek, které mohou nastat, dodržování její etiky, schopnost precizně formulovat výstupní poznatky vědecké práce a zdárně je i v konkurenci umisťovat v prestižních časopisech, schopnost výsledky své práce přístupně, ale odpovědně zjednodušovat pro účely popularizační a seriózní vystoupení v médiích, schopnost zvládat samostatné i kolektivní úspěšné podávání grantových aplikací a reprezentovat současné i budoucí pracoviště.
c) Charakter profesí a institucí, kde absolvent může získat uplatnění:
Jedná se zejména o výuku na univerzitách a jiných typech vysokých škol, výzkum v rámci vědeckých ústavů, nadací, nevládních organizací či jednotlivých vládních resortů (zejména v oblasti práce a sociálních věcí, zdravotnictví, vnitra, zahraničí), a dále v médiích v souvislosti s popularizací poznatků antropologie a vědy obecně.

Charakteristika

Profil absolventa

A Ph.D. graduate in Anthropology is educated in both the theoretical and practical aspects of biological, social and cultural anthropology related to the biological and social roots of human beings, and human variability and adaptability in both time and place. The key disciplines in the graduate curricula are human evolution and ecology, auxology, human anatomy, and also molecular anthropology concentrated on the human past as well as clinical and biomedical research. Ph.D. graduates are prepared to apply practical knowledge in morphological research, but also in methods of molecular anthropology and sophisticated 3D computer-assisted analyses, primarily in fields such as clinical, functional, ergonomic, forensic anthropology, human osteology, archaeology, forensic sciences, human genetics and biomedical technologies.