velikost textu

Environmental Studies

Studijní obor

Kód studijního oboru 6107V025
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaEnvironmentální studia
AngličtinaEnvironmental Studies
LatinaStudia naturae circumiectae

Rady

Oborová rada Environmental Studies (D; 6107V025; 3 roky; FHS; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta humanitních studií akreditován na dostudování nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent ovládá metody analýzy mediální produkce, mediálních produktů a obsahů, publika a uživatelů. Je odborníkem na problematiku dějin a současnosti médií a jejich postavení v proměnách společenského, politického a kulturního kontextu, který je schopen provádět syntézu poznatků z oblasti sociálních a humanitních věd a vykládat současné trendy ve vývoji médií a mediální komunikace. Absolventi doktorského studia jsou připraveni na pedagogickou a vědeckou kariéru v rámci vysokých škol v České republice i v zahraničí a na uplatnění jako analytici médií v oblastech aplikovaného výzkumu. Jako sociální vědci mohou pracovat v ústavech Akademie věd ČR či na jiných vědeckých pracovištích. Mohou působit také jako analytici komunikačních procesů v politické sféře.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate can use methods of analysis of media production, media products and content, of public and users. He or she is an expert on the historical and contemporary development of the media and its position within the changing social, political and cultural context and is able to synthesize the knowledge generated in various social sciences and humanities and interpret contemporary trends in the development of the media and media communication.The graduates are competent to lecture and research in the filed of media studies at universities and institutions of higher education in the Czech Republic and abroad, to work as media analysts. They can work as media scientists in institutes of Academy of Sciences of the Czech Republic and in any other research institutes. They can work as analysts of political communication as well.