velikost textu

Humanitní studia

Studijní program

Kód studijního programu P6107
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaHumanitní studia
AngličtinaHumanities
LatinaStudia humanitatis

Rady

Garant studijního programu Humanitní studia (D; P6107; 3 roky; FHS; cs; P,K)Rada garantů Humanitní studia (D; P6107; 3 roky; FHS; cs; P,K)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
Fakulta humanitních studií akreditován vyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
6107V031 Historická sociologie 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový