velikost textu

Filozofie

Studijní program

Kód studijního programu P6101
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFilozofie
AngličtinaPhilosophy
LatinaPhilosophia

Rady

Garant studijního programu Filozofie (D; P6101; 3 roky; FHS; cs; P,K)Rada garantů Filozofie (D; P6101; 3 roky; FHS; cs; P,K)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
Fakulta humanitních studií akreditován vyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
6101V025 Aplikovaná etika 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
6101V034 Sémiotika a filozofie komunikace 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový