velikost textu

Corporate Strategy and Finance in Europe

Studijní obor

Kód studijního oboru 6201T011
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaKorporátní strategie a finance v Evropě
AngličtinaCorporate Strategy and Finance in Europe
LatinaCorporationum Europae res strategica et nummaria

Rady

Oborový garant Corporate Strategy and Finance in Europe (N; 6201T011; 2 roky; FSV; en; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta sociálních věd akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Univerzita Strasbourg akreditován

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Cílem studijního oboru je připravit odborníky v oblasti aplikované i teoretické ekonomie a financí se speciálním zaměřením na mezinárodní a finanční ekonomii. V první části studia (1. rok) student absolvuje povinné předměty rozšiřující obecné znalosti ekonomické teorie: pokročilou mikroekonomii, makroekonomii a ekonometrii, které jsou vyučovány na Univerzitě Karlově, přičemž v druhé části studia (2. rok) tyto teoretické znalosti aplikuje v oblastech mezinárodních financí, podnikových financí a bankovnictví a absolvuje předměty jako Corporate Finance, Corporate Strategy, Business Law and Governance, International Banking and Finance anebo European Project Finance, které jsou vyučovány na Université de Strasbourg. Vedle uvedených povinných předmětů studenti absolvují povinně-volitelné předměty z různorodých oblastí jako např. makroekonomické modelování, mezinárodní ekonomie a investice, oceňování aktiv, či kvantitativní finance. Spolupráce s francouzským partnerem přináší studentům možnost absolvovat část studia ve Francii, což jim umožní lépe poznat frankofonní prostředí a zlepšit si jazykové znalosti jak angličtiny (ve které je obor vyučován), tak i francouzštiny. Absolvent obdrží v rámci studijního oboru zároveň magisterský diplom Université de Strasbourg.

Profil absolventa

Absolvent tohoto studijního oboru získal odbornou znalost ekonomických teorií a konceptů se speciálním zaměřením na mezinárodní a finanční ekonomii a je kvalifikován pro pokročilé modelování a kvantitativní analýzu v ekonomii a financích na základě matematických a statistických postupů. Nejčastější uplatnění absolventů je ve sféře finančních institucí, analytických oddělení soukromých firem, konzultačních firmách, či mezinárodních organizacích.

Charakteristika

The program aims to provide experts in areas of applied and theoretical economics and finances with a specific focus on international and financial economics. The first half of the study (1st year) covers obligatory theoretical courses, such as advanced microeconomics, macroeconomics, and econometrics which are offered by the Charles University. In the second half of the study (2nd year), students apply their acquired theoretical knowledge in the fields of corporate finance, international economics and finance and complete courses such as Corporate Finance, Corporate Strategy, Business Law and Governance, International Banking and Finance anebo European Project Finance offered by the University of Strasbourg. Electives include for example macroeconomic modeling, international economics and investment, company valuation, and quantitative finance. The fact that students complete part of their studies at the University of Strasbourg helps them to improve their English and French language skills. Graduates of this study program receive also the Master diploma from the Université de Strasbourg.

Profil absolventa

Graduates of this study programme gained expertise in economic theories and concepts with special focus on international and financial economics and are qualified to undertake advanced-level quantitative analysis and modeling in economics and finance. The graduates are typically financial analysts, economists in corporations, consultants, economists in central banks and international organizations, or pursue doctoral degrees in economics or finance.

Charakteristika

Profil absolventa

Les diplômés du programme ont connaissance des théories et des concepts économiques avec un intérêt particulier pour l‘économie financière et internationale. Les diplômés seront capables de travailler dans le secteur privé, les institutions internationales ou le secteur public.