velikost textu

Economics and Finance

Studijní obor

Kód studijního oboru 6201T009
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaEkonomie a finance
AngličtinaEconomics and Finance
LatinaOeconomia theoretica ac doctrina rerum fiscalium

Rady

Oborový garant Economics and Finance (N; 6201T009; 2 roky; FSV; en; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta sociálních věd akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Obor obsahuje povinné předměty rozšiřující obecné znalosti ekonomické teorie: pokročilá mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie. Dále umožňuje užší specializaci ve dvou oblastech: 1) ekonomické teorie a modelování, 2) finance, bankovnictví a finanční trhy. Každá ze specializací obsahuje daný počet sadu povinně-specializačních kurzů. Studenti mají dále široké možnosti věnovat se v detailu celé řadě oblastí, např. monetární ekonomii, makroekonomickému modelování, mezinárodní ekonomii a investicím, kvantitativním financím, oceňování aktiv, aplikované mikroekonomii, rozvojové ekonomii či ekonomii zdravotnictví. Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi studia získali vzdělání, které by bylo srovnatelné s magisterským studiem teoretické a aplikované ekonomie na předních evropských univerzitách. Náročná příprava umožňuje studentům přejít na kvalitní doktorské programy v oblastech ekonomie a/nebo financí na předních evropských univerzitách.

Profil absolventa

Tento program nabízí rozsáhlou výuku v oblasti ekonomické a finanční teorie a v metodologii ekonomického měření a analýz. Kromě toho mají studenti tohoto programu možnost osvojit si hluboké specializované vědomosti ve vybraných ekonomických oblastech. Program připravuje účastníky na samostatné řešení jak teoretických, tak aplikovaných ekonomických problémů. Studenti jsou rovněž školeni ke spolupráci v různých skupinách a k rychlému přizpůsobení se dynamicky se měnícím podmínkám. Po úspěšném dokončení programu se absolventi mohou uplatnit na pracovních pozicích v obchodním a bankovním sektoru, ve veřejné administrativě a na výzkumných pozicích v akademické sféře.

Zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem nalézají absolventi magisterského programu uplatnění v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu dat (např. analytici kapitálových trhů v bankách, investičních společnostech, penzijních fondech a velkých firmách, dále jako strategičtí konzultanti, ekonomičtí výzkumníci, a ekonomové v mezinárodních organizacích, a centrálních bankách a institucích české státní správy aj.). Typické uplatnění je v centrálních bankách (ČNB, ECB, Luxembourg National Bank), komerčních bankách (ČSOB, KB, ČS, Unicredit, GE Money), konzultačních společnostech (McKinsey, BCG, AT Kearney, KPMG, Deloitte, Ernst & Young), analytických odděleních (ČEZ, RWE, O2), veřejné správě (Ministerstvo financí), akademie (po následném absolvování PhD např. CERGE UK, University of Sussex) a i mezinárodních organizacích (Evropská komise, MMF, Světová banka).

Charakteristika

The program covers courses in advanced economics, including advanced microeconomics, macroeconomics, and econometrics. There are two tracks: 1) Economic Theory and Economic Modelling, and 2) Finance, Banking and Financial Markets. There is a group of elective field courses for each track. Electives includes monetary economics, macroeconomic modeling, international finance, quantitative finance, company valuation, applied microeconomics, development economics, health economics. The courses in the program are constructed in line with the graduate programs in Economics and Finance in the top universities in the EU, including a significant part of econometrics. Masters graduates are familiar with the advanced economics knowledge and quantitative skills, as well as detailed knowledge about particular topics in financial markets, banking, corporate finance, international trade and finance, public economics and economic policy-making.

Profil absolventa

Masters graduates are qualified to undertake advanced-level quantitative analysis and modeling in economics and finance. The graduates are typically financial analysts, economists in corporations, consultants, economists in central banks and international organizations, or pursue doctoral degrees in economics or finance. An academically strong graduate is also qualified to pursue a doctoral degree in economics or finance. Our graduates have been recently admitted into PhD programs at Cambridge, King‘s College, University of London, CERGE-EI, University of Washington, University of Zürich and University of Amsterdam.