velikost textu

Financial Law and Financial Science

Studijní obor

Kód studijního oboru 6801V045
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFinanční právo a finanční věda
AngličtinaFinancial Law and Financial Science
LatinaIus fiscale atque doctrina rei fiscalis

Rady

Oborový garant Financial Law and Financial Science (D; 6801V045; 3 roky; PF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Právnická fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Nevyplněno