text size

Hudební věda

Study branch

Study branch code 8102V003
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechHudební věda
EnglishMusicology
LatinMusicologia
GermanMusikwissenschaft

Boards

of Hudební věda (D; 8102V003; 8102V003; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Hudební věda (D; 8102V003; 8102V003; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited to complete the studies of current students taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent/absolventka doktorského studia díky individuálně koncipovaného systému atestací poznal/a aktuální stav výzkumu a metodologie doktorského oboru, zejména okruhu zvoleného tématu a oborů tématu nejblíže příbuzných. Vykonal/a také sondu do filozofické problematiky související s doktorským oborem a tématem a složil/a zkoušku z cizího jazyka.Doktorská disertace představuje vědecky přínosné zpracování vytčeného tématu, jehož výsledky jsou zpravidla publikovány formou monografie nebo shrnující studie ve vědeckém tisku.

Study profile

Learning outcomes

The individually designed attestation system of the doctoral programme provides graduates with an insight into the current state of research and methodology of the subject, especially in the field of the selected topic and closely related disciplines. During the course, the graduate has also probed into philosophical issues connected to the doctoral subject and topic and passed a foreign language exam. The doctoral dissertation is a scientifically valuable contribution to the exploration of the topic and its findings are usually published as a monograph or summarising study in a scientific journal.